Jur Stavast is de nieuwe voorzitter van de Stichting Vliegveld Hoogeveen (SVH). Hij is daarmee de opvolger van Ronald Schnitker. De bestuurswissel vond plaats tijdens het gebruikersoverleg op 9 september.

Ronald Schnitker trad als voorzitter aan op 1 december 2014 toen het vliegveld in een bestuurlijke crisis verkeerde en het toenmalige bestuur in zijn geheel terugtrad. Onder zijn voorzitterschap zijn de verhoudingen tussen bestuur en gebruikers van het vliegveld hersteld, bloeide het vliegveld weer op en geraakte het vliegveld financieel uit het slop.

Ook de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen spraken hun vertrouwen uit in de toekomst van het vliegveld. Ronald Schnitker, sinds november 2014 tevens voorzitter van de KNVvL, treedt terug om zijn tijd volledig te kunnen besteden aan de belangen van de recreatieve- en sportluchtvaart in Nederland.

De gebruikers van het vliegveld spraken bij zijn afscheid hun waardering uit voor de open en transparante wijze waarop hij de afgelopen jaren richting gaf aan het vliegveld.

Jan Steenbergen, wethouder gemeente Hoogeveen dankte Ronald Schnitker: “Er is in afgelopen periode veel ten goede gekeerd op vliegveld Hoogeveen. Veel succes bij de KNVL en hopelijk kun je in je nieuwe functie toch vliegveld Hoogeveen een warm hart blijven toedragen.

Ook Geertje Akkerman van de provincie Drenthe: “Ik wil je hartelijk bedanken voor jouw voorzitterschap van het vliegveldbestuur. Het vliegveld is mede door jou in een betere positie terechtgekomen, wat door ons erg gewaardeerd wordt. Ik hoop dat je er met plezier op terug kunt kijken en ook op de samenwerking met de provincie”.

Zijn opvolger Jur Stavast was 13 jaar burgemeester in Stadskanaal en was hij statenlid en gedeputeerde van de provincie Drenthe. Door zijn zoon, die een fanatiek parachutist is, heeft hij een speciale band met het parachutespringen op het vliegveld Hoogeveen.