De KNVvL heeft positief bericht ontvangen over de wijziging van het Besluit Burgerluchthavens. Deze wijziging (artikel 20 Besluit Burgerluchthavens) zal op termijn moeten zorgen dat bij de provincies geen TUG-ontheffing voor vrije ballonnen (bestemd en ingericht voor het vervoer van bemande vluchten), schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen aangevraagd hoeft te worden voor zowel landen als starten.

Deze wijziging kan echter pas in werking treden op het moment dat zowel de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) en de Wet luchtvaart zijn aangepast.

Vaststellen veiligheidsvoorschriften

Een aanpassing van de RVGLT en de Wet luchtvaart is nodig om, in de toekomst, veiligheidsvoorschriften vast te kunnen stellen voor het vrijgestelde terrein (dat dan geen luchthaven meer is) waarvan deze luchtvaartuigen starten en/of landen. Zonder deze wijziging is het niet mogelijk veiligheidsvoorschriften vast te stellen voor deze terreinen en het gebruik van deze luchtvaartuigen.

De planning voor een eventuele inwerkingtreding van de wijziging van de RVGLT is 1 januari 2017. De planning voor de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet luchtvaart is 1 juli 2017.

TUG-ontheffing nu noodzakelijk

Met dit bericht wordt een positief vervolg gegeven aan onze gesprekken met het ministerie. Zolang de wijziging van de wet- en regelgeving niet is afgerond, blijft het wel noodzakelijk een TUG-ontheffing bij de provincie aan te vragen.