Maarten van Eck heeft om gezondheidsredenen zijn functie van voorzitter moeten neerleggen. De overige leden van het bestuur vinden dit ontzettend jammer, want Maarten was een prima voorzitter! Uiteraard steunen wij zijn besluit volledig en hopen we dat hij voldoende kan herstellen.

Het vertrek van Maarten betekent dat er binnen het bestuur inmiddels drie vacatures zijn ontstaan: voorzitter, wedstrijden en communicatie. Dat vonden we toch wat al te gortig worden en daarom hebben we gezocht naar een oplossing. In een brief aan de afgevaardigden hebben we de gevonden oplossing uitgelegd. Tijdens de najaarsvergadering van de afdeling op 21 november beslissen de afgevaardigden over de voorgestelde personele bezetting van het afdelingsbestuur.