Groter gebied obstakelvrij

In het gebied van en rond luchthavens worden ten aanzien van de ruimtelijke indeling beperkingengebieden vastgesteld. Deze maken op grond van artikel 9 van het Besluit burgerluchthavens onderdeel uit van een luchthavenbesluit.

Naast de reguliere hoogtebeperkingsvlakken is op grond van het Besluit Burgerluchthavens voor luchthavens met een approach runway met een start- en landingsbaan tot 1.200 meter, ook een zogenoemd outer horizontal surface vastgesteld overeenkomstig een berekeningsvoorschrift. Dit betekent dat in de omgeving van kleine luchthavens een ruimer gebied wordt vrijgehouden van hoge objecten die een belemmering kunnen vormen voor het veilig gebruik van de luchthaven.

Voor details, zie de publicatie uit de Staatscourant.