Van NOC*NSF ontvingen we onderstaand bericht over de btw-sportvrijstelling. Deze regeling houdt in dat ‘"gemeenten en bepaalde sportstichtingen recht op aftrek hebben van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sportverenigingen".

Ook binnen de KNVvL zijn er stichtingen en sportverenigingen die van deze regeling gebruik maken. Europese regelgeving dwingt Nederland met ingang van 1 januari 2019 deze regelgeving aan te passen.

Komend jaar zal gebruikt worden een compensatieregeling op te stellen voor bestaande situaties. Hiervoor is geld beschikbaar. NOC*NSF gaat in overleg met de ministeries van VWS en Financiën bekijken hoe vorm kan worden gegeven aan een compensatieregeling.

Hoewel het nog een jaar duurt voordat deze regeling daadwerkelijk wordt gewijzigd, is het voor betreffende verenigingen en stichtingen goed te weten dat dit er aan zit te komen (zowel regeling als compensatie), want de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Wil je rechtstreeks geïnformeerd worden, meld je dan aan.

Link naar:
- Startnota
- Kamerbrief