BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 2 van de beschikking van 13 oktober 2017, kenmerk ILT-2017/68099,
wordt als volgt gewijzigd.
Onderdeel c komt te luiden:
c. van maandag 23 oktober 2017 tot en met zondag 12 november 2017 mogen
de vliegers tijdens de daglichtperiode (UDP) worden opgelaten in het kader van
testvluchten; op woensdag 1, donderdag 2 en maandag 6 november 2017 mo
gen de vliegers ook buiten de daglichtperiode (UDP) worden opgelaten in het
kader van testvluchten; het maximum aantal testvluchten tussen maandag 23
oktober 2017 en zondag 12 november 2017 bedraagt tien;

Lees de beschikking.