In de Wekelijkse duiding COVID-19-epidemie door het COVID-19-responsteam | RIVM concludeert het RIVM dat er deze week opnieuw een daling in het aantal afgenomen testen, het aantal personen met een positieve coronatestuitslag en het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames is. Ook in het rioolwater zet de daling van de afgelopen week zich verder door. De afname in testen en meldingen zou nog steeds enigszins te maken kunnen hebben met de zomerperiode, waarin veel Nederlanders op vakantie zijn. De daling duidt er echter wel op dat de zomerpiek voorlopig achter ons ligt. Vooralsnog lijkt de BA.2.75-variant zowel in Nederland als in de landen om ons heen niet snel toe te nemen.

De Adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl blijven nog steeds van kracht.