Als luchtsporter ben je uniek. Tegelijkertijd heb je veel gemeen met de luchtsporters uit andere afdelingen binnen de KNVvL. Iedere tak van luchtsport maakt gebruik van het luchtruim waar jij ook gebruik van maakt. Ook jij kunt kennis vergaren en delen met andere leden om zo beter, veiliger of makkelijker je luchtsport te beoefenen.


Dat heeft ervoor gezorgd dat wij (Centrale Commissie sportontwikkeling) willen kijken naar de gemene deler vanuit iedere afdeling. We onderzoeken of er gezamenlijke activiteiten ontplooid kunnen worden voor de verschillende luchtsporten. Belangrijk is te weten waar jij behoefte aan hebt als het gaat om jouw ontwikkeling.

Je kunt hierbij helpen door een korte enquête in te vullen. Zo weten wij op welk vlak behoefte is aan kennis en ervaring en waar deze aanwezig zijn. Als we dit helder hebben kunnen we vervolgstappen zetten en uit gezamenlijk belang werken. En jou helpen bij je ontwikkeling!

Daarom vragen wij je de enquête in te vullen en jezelf en andere luchtsporters inzicht te geven in de behoeftes en kwaliteiten. Dit duurt cira 7 minuten. Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

Centrale Commissie Sportontwikkeling

Enquête invullen