Op donderdag 23 november 20.00 uur organiseert Hart voor BNM een themacafé over het Vliegverkeer boven Gooise Meren in de MESS in Naarden-Vesting.

Gooise Meren ligt tussen de vliegvelden Schiphol, Lelystad en Hilversum in en het vliegverkeer doorkruist van alle kanten het luchtruim van onze gemeente. Lelystad Airport gaat zich ontwikkelen tot een twin-airport van Schiphol en dat zal consequenties hebben voor het recreatief vliegverkeer op Lelystad.

Wat zullen deze ontwikkelingen betekenen voor het luchtruim van Gooise Meren?

Hart voor BNM heeft enkele bijzondere sprekers bereid gevonden onze kennis over het luchtruim, het vliegverkeer en de toekomstige ontwikkelingen te vergroten:

  • Vincent Kager geeft een presentatie over de gevolgen van de ontwikkelingen rond Lelystad en Schiphol voor de kleine luchtvaart rond Gooise Meren.

    Vincent Kager is o.a. voorzitter sectieoverleg luchthavens van regionale betekenis (NVL), deelnemer afstemming general aviation met landelijke verkeersleiders Nederland en lid commissie regionaal overleg vliegveld Hilversum.
  • Rick Fleuren en Florimond de Rooy geven een presentatie over vliegveld Hilversum en de Gooise Zweefvliegclub (GOZC).

    Rick Fleuren is aviation engineer i.o., langdurig assistent havenmeester Hilversum geweest en Florimond de Rooy is lid GOZC en lid Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)
  • Jur Jonges geeft een presentatie vanuit de Klankbordgroep SchipholA1GooiseMeren en legt uit wat de intensiteit van het luchtverkeer nu is boven Gooise Meren, welke veranderingen er komen en wat de Klankbordgroep doet.

    Jur Jonges is vicevoorzitter Dorpsraad Muiden, voorzitter Werkgroep geluid en lid van de Klankbordgroep SchipholA1GooiseMeren

Aanmelding voor aanwezigheid is verplicht vanwege de beperkte beschikbaarheid. Aanmelden kan via info@hartvoorbnm.nl.


Bericht van Hart voor BNM.