Veiligheidsmanagers komen, veiligheidsmanagers gaan,.. veiligheidsmanagement zal altijd bestaan!

Een van onze KNVvL-leden vroeg laatst vol ongeloof wat de veiligheidsmanager van KNVvL doet in de drie dagen per week die hij werkt voor KNVvL. Hij merkte op dat het SMS handboek met een week of twee wel klaar moest zijn geweest dus wat doe je dan de rest van de tijd?

Tja, hoe leg je dat uit?

Het is misschien goed veiligheidsmanagement in de kleine luchtvaart in perspectief te zetten ten opzichte van veiligheidsmanagement in de grote (professionele) luchtvaart.

Luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding en vliegvelden. De mensen en middelen verantwoordelijk voor het veiligheidsmanagement systeem in deze organisaties zijn van een ander niveau. Naast de vele wettelijke regels zijn de belangen met betrekking tot veiligheid zeer groot en daar heeft men dus veel geld voor over.

“If you think Safety Managment is expensieve, .... try een accident” is een gehoorde uitspraak in de wereld van de grote luchtvaart. En terecht. Denk je eens in dat een luchtvaartmaatschappij een ongeval meemaakt. Denk je nu eens in dat dezelfde maatschappij in relatief korte tijd een tweede ongeval meemaakt. Grote kans dat passagiers deze airline gaan mijden als de pest en het bedrijf richting faillissement gaat.

Alles wordt gedaan om ongevallen te voorkomen. Vaak zijn er teams van specialisten die werken aan veiligheid, niet zelden bestaat zo’n team uit tientallen mensen. Vaak hoog opgeleid en specialist op het gebied van bijvoorbeeld human factors, psychologie, organisatiekunde, management en natuurlijk veiligheids-en risicomanagement.

Dan de kleine luchtvaart. Toch ook vele tienduizenden vliegbewegingen per jaar. Een deel van de bewegingen zijn beroepsmatig maar veel meer nog voor de hobby. Ook wij werken aan invoering van Safety Management. Is het niet omdat het volgens regels moet dan toch wel omdat het maatschappelijk niet geaccepteerd wordt dat een risicovolle activiteit wordt ondernomen zonder daar goed over na te denken en maatregelen te nemen om de risico’s te verkleinen (de essentie van Safety Management!).

We willen dus meer Safety maar we moeten het stellen met nogal wat minder mensen en middelen om dit te bereiken. Dat is bepaald lastig. Daarbij komt nog dat, hoe hard het ook klinkt, ons Acceptable level of Safety (ALoS) lager ligt dan de ALoS in de grote luchtvaart. Ga maar na, ... in de kleine luchtvaart accepteren we toch elk jaar weer tenminste enkele doden. Vraag iedereen hoeveel doden acceptabel is en iedereen zal hard roepen “GEEN ÉÉN”. Feitelijk vliegen we vrolijk door terwijl we weten dat een nieuw vliegseizoen nieuwe ongevallen met enkele doden zal betekenen!

We moeten dus aan de bak om de veiligheid te verhogen met beperkte middelen. Daarbij hebben we vaak te maken met vrijwilligers die vaak goed werk doen maar toch ook, om wat voor reden dan ook, rouleren. De veiligheidsmanager die net is aangesteld is misschien volgend jaar weer vertrokken.

De drijvende kracht om veiligheid te verhogen moet daarom liggen bij de accountable manager van de organisatie. De accountable manager kan mensen en middelen beschikbaar stellen om de veiligheid te verhogen. Bij KNVvL is dit meestal de voorzitter, of de directeur in geval van een bedrijf of stichting. Die moet de verantwoording voelen voor veiligheid en het systeem daarachter. Naast besturen, de belangen van de vereniging of het bedrijf behartigen, moet hij (of zij) telkens weer het veiligheidsmanagement systeem promoten en agenderen. Dat is kerntaak. Hij kan zich ook zorgen maken over deze rol. Zou er een ongeval gebeuren waarbij duidelijk wordt dat dit voorkomen had kunnen worden door een goed werkend SMS (nadenken over risico’s) dan kan hij eventueel aansprakelijkheid verwachten. Als accountable manager is hij namelijk verantwoordelijk voor veiligheid; de veiligheidsmanager is alleen verantwoordelijk voor het systeem, niet voor de veiligheid op zich. Je kan dit ook omdraaien; gebeurt er onverhoopt een ongeval maar wordt in de loop van het onderzoek duidelijk dat over alle risico’s is nagedacht (SMS!) en daar naar gehandeld dan valt de accountable manager niets te verwijten.

Terug naar de werkzaamheden van de veiligheidsmanager van KNVvL. Die zou 7 dagen per week met een team van mensen kunnen werken aan Safety Management voor onze leden en de kleine luchtvaart. Helaas,.. daar ontbreken de mensen en middelen voor. Safety Management bij KNVvL kan alleen werken als veiligheidsmanagers met steun van hun voorzitter veel energie stoppen in de ontwikkeling van een SMS. Alleen dan kunnen we de veiligheid naar een hoger niveau tillen en kunnen we, wanneer er onverhoopt toch een ongeval voordoet, oprecht zeggen dat we alles hebben gedaan om het ongeluk te voorkomen.

Huib Holsteijn

Veiligheidsmanager