Veiligheid De KNVvL is per direct op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die bij de verschillende aangesloten vliegclubs en verenigingen van de KNVvL een GAP-analyse van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) wil uitvoeren.

De werkzaamheden van de GAP-analyse omvatten het opstellen en versturen van enquêtevragen en het analyseren van de resultaten. Deze tijdelijke opdracht heeft een werklast van een maand, die verspreid kan worden over een periode van maximaal een halfjaar.

De opdracht is voorzien van een vrijwilligersvergoeding, in lijn met de regels van de belastingdienst.

Conform het State Safety Programme zijn alle bij KNVvL aangesloten verenigingen en vliegclubs vanaf 1 januari 2017 verplicht om over een VMS te beschikken. De KNVvL wil ondersteuning bieden bij de (verdere) implementatie en uitbreiding van het VMS. Door middel van een GAP-analyse wordt geïnventariseerd op welke manier het VMS van een vliegclub of vereniging is ingericht en op welke vlakken deze verbeterd kan worden.

Bent u geïnteresseerd of heeft u verdere vragen, neem dan contact op met lennert.hoogduin@knvvl.nl.