April 2016 heeft de KNVvL bericht over de publicatie van een wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Deze wijziging (artikel 20 Besluit burgerluchthavens) zou op termijn moeten zorgen dat bij de provincies geen TUG-ontheffing voor vrije ballonnen (bestemd en ingericht voor het vervoer van bemande vluchten), schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen aangevraagd hoeft te worden, voor zowel landen als starten. Echter, de wijziging van artikel 20 BBL kon op dat moment niet in werking treden, omdat ook de Wet luchtvaart en de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) gewijzigd moesten worden.

In oktober 2017 is zowel de wijziging van het BBL (o.a. art. 20) als de wijziging van de Wet luchtvaart (art. 8a. 50 lid 5) en de RVGLT in werking getreden, zodat vanaf nu geen TUG-ontheffing aangevraagd hoeft te worden voor deze categorieën luchtvaartuigen.

De veranderingen in de Wet luchtvaart én de RVGLT waren noodzakelijk om veiligheidsvoorschriften te scheppen voor vrijgestelde terreinen die gebruikt worden voor het opstijgen en landen met vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen (luchtvaartuigen die vanaf nu zijn vrijgesteld om te starten van en landen op een terrein niet zijnde een luchthaven). In de Staatscourant nr. 57381 staan de wijzigingen in de RVGLT en de Toelichting op deze wijzigingen (zie bijlagen).

Hiermee heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu - in samenwerking met de KNVvL- een positief resultaat bereikt in een dossier waar de KNVvL veel tijd en energie in heeft gestoken.

Lees de documenten:
- Besluit burgerluchthavens - stb-2017-387
- Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen - stcrt-2017-57381