Namens de Minister van Defensie en in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (ILenT) is bij beschikking van 27 mei 2015, nr. MLA/064/2015, een vrijstelling verleend van de minimum VFR-vlieghoogte ten behoeve van de oefening Joint Falcon. De oefening behelst het uitvoeren van tactische manoeuvres door de Koninklijke Landmacht in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht. De vrijstelling is van kracht op donderdag 4 en vrijdag 5 juni 2015.

Zie de beschikking*.

* Door de hoogteaanduiding wordt in de afbeelding – onbedoeld – de indruk gewekt dat er sprake is van een zogenaamd tijdelijk gebied met beperkingen. Dat is nadrukkelijk niet het geval.