BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van de gezamenlijke oefening Decisive Thunder 2017 van het Defensie Helikopter Commando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando wordt als oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) aangewezen het gebied Midden-Nederland, begrensd door de volgende coördinaten:
Midden-Nederland
van 51°53'59"N 005°33'27"E langs de rivier de Waal in westelijke richting (noordelijke
begrenzing GLV09 (Maas-Waal)), naar 51°49'04"N 004°59'36"E, naar 51°48'41"N
004°57'53"E, naar 51°47'46"N 004°56'20"E, naar 52°03'52"N 004°49'45"E, naar
52°13'00"N 005°34'00"E (de meest zuidwestelijke hoek van de GLV07 (Veluwe)), naar 52°08'01"N 005°40'00"E (zuidelijke begrenzing van de GLV07), naar 52°06'00"N
005°53'01"E (meest zuidoostelijke hoek van de GLV07), terug naar 51°53'59"N
005°33'27"E (meest noordoostelijke hoek van de GLV09) (zie figuur).

Lees de beschikking.