Een kleine twee weken geleden zijn de geplande vliegroutes voor Lelystad aan de minister aangeboden en aan ons bekendgemaakt. Vanwege de grote impact die deze plannen hebben voor de recreatieve luchtvaart in Oost-Nederland is direct contact gezocht met de verantwoordelijke instanties, maar is ook de media volop benaderd. Niet alleen om te achterhalen waarom deze keuzes gemaakt zijn, maar tevens om de gemaakte keuzes te wijzigen zodat de nodige ruimte overblijft.

De KNVvL, Nationaal Paracentrum Teuge, vliegveld Teuge, Stichting HoogOverijssel, betrokken gemeenten en provincies hebben inmiddels zich allen uitgesproken tegen de gekozen oplossing en er zijn verschillende gesprekken met het ministerie van IenM geweest met de diverse partijen.

Vrijdag 30 juni heeft, op initiatief van de KNVvL en het ministerie, de KNVvL samen met vertegenwoordigers van Teuge en AOPA op het ministerie een bijeenkomst gehad met IenM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK). Daar is afgesproken dat workshops georganiseerd zullen worden met LVNL/CLSK en de betrokkenen, gecoördineerd door de KNVvL, ten einde mogelijke oplossingen te zoeken.

De eerste interne bijeenkomst is vrijdag 7 juli (morgen) in Woerden. Dit ter voorbereiding op de workshops die voor deze maand gepland staan.

Ter ondersteuning zijn een tweetal petities gestart. Eén die de Teuge problematiek betreft, de andere de vlieghoogte beperkingen die vooral het vlieggebied over Overijssel raken.

Deze petities zijn te vinden op:
Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger
Voortbestaan van Nationaal Paracentrum Teuge en Luchthaven Teuge

Verdere informatie is te vinden op:
knvvl.nl/lelystad
hoogoverijssel.nl
facebook.com/VliegroutesoverTeuge