De KNVvL heeft met verbazing en ongeloof kennis genomen van het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) om een vertrekroute voor de luchthaven Lelystad Airport te situeren pal over de luchthaven Teuge.

Dit betekent het einde voor het parachutespringen op Teuge. Vrije val springen zal bij de invoering van de nieuwe luchtverkeersroute niet meer mogelijk zijn. Het Nationaal Paracentrum Teuge zal haar deuren noodgedwongen moeten sluiten.
Het NPCT is vorige week woensdag door de Directeur Luchthavens van IenM, drs. R.W. (Rob) Huyser telefonisch op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen.

Vrijdag zijn de NPCT en de directeur van de luchthaven Teuge in een door IenM belegde bijeenkomst te Nieuw-Milligen bijgepraat over het proces en de geplande routes.

Besproken werd het ontwerp aansluitingen routes Lelystad Airport. In dit ontwerp staat dat belangrijke uitgangspunten voor de aansluiting van het vliegverkeer van Lelystad Airport op het hogere luchtruim waren:
-​ ​Geen interferentie met het Schiphol verkeer;
-​ ​Behoud van de Militaire Missie Effectiviteit; en
-​ ​Zo veel mogelijk vermijden van woonkernen.

Met de bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Luchtstrijdkrachten (CLSK) en IenM bekende belangen van de recreatieve luchtvaart is op geen enkele wijze rekening gehouden. In het ontwerp wordt slechts melding gemaakt van het feit dat het routeontwerpconcept grote impact heeft op valschermactiviteiten bij Teuge en op zweefvliegactiviteiten vanaf Lemelerveld.
Daarnaar gevraagd deelden de vertegenwoordigers van LVNL en CLSKmede dat het plannen van een route pal over Teuge niet hun eerste keuze was. Wat de achterblijvende reden is om toch voor deze variant te kiezen blijft vooralsnog onduidelijk. Buiten het overleg wordt beweerd dat de provincie Gelderland daar (grote) invloed op heeft gehad.

De uitgangspunten zijn vastgesteld in de zogenaamde ‘Alderstafel’. Een overleg waar de gebruikers van het betreffende luchtruim uit geweerd worden. Dat er wordt beslist over luchtruim, zonder daarbij de gebruikers te betrekken en oplossingen te bieden voor de gebruikers die nu in een onmogelijke positie worden gemanoeuvreerd, is voor de KNVvL onbegrijpelijk in een democratisch land.
Het plannen van een vliegverkeersroute over Teuge heeft ook grote gevolgen voor de luchthaven Teuge die in financieel opzicht in grote mate (50%) afhankelijk is van de inkomsten die zij verkrijgt uit het parachutespringen. Ook zullen de inwoners rond Apeldoorn en Deventer hinder ondervinden door laagvliegende verkeersvliegtuigen boven hun gemeente.

Uit de reactie van IenM blijkt dat het gaat om een voldongen feit. Weliswaar schrijft een artikel 5.11 (Wet luchtvaart) -procedure voor dat belanghebbenden worden geconsulteerd, maar gezien het feit dat er maar één keuze is, is de algemene verwachting is dat dit niet meer dan een dansje voor de bühne inhoudt.

Rapport toekomstvaste locaties voor de algemene luchtvaart (TGAL)
Op verzoek van de staatssecretaris is onlangs het project TGAL uitgevoerd. Dit naar aanleiding van het continue proces waarin luchtvaartterreinen gesloten worden en er geen alternatief aanwezig is.

Doelstelling van het project is te komen tot toekomstvaste oplossingen voor waar de kleine luchtvaart en met name luchtsporten haar activiteiten ondanks een toename van commerciële en militaire luchtvaart kan blijven uitoefenen.
Het rapport, opgesteld door onafhankelijk procescoördinator Chris Lorraine, is het resultaat van een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstbestendige locaties.

Toekomstvastheid is door de procescoördinator beoordeeld aan de hand van de gewenste activiteit, luchtzijdige (on)mogelijkheden en levensvatbaarheid voor een exploitant/vereniging, voor een periode van globaal 25 jaar. In het rapport dat in februari 2016 is aangeboden aan de staatssecretaris van IenM, staat dat de GA sector Teuge als voorkeurslocatie aanmerkt voor het permanent hoog valschermspringen.

Tijdens een vorig jaar op 18 april gehouden symposium op de luchthaven Lelystad, dat geheel in het teken stond van 'Toekomstvaste General Aviation Locaties', hield KNVvL voorzitter Ronald Schnitker een pleidooi voor het behoud van de luchtsporten en het recht op toegang tot het luchtruim. Schnitker: “Luchtsporters hebben net zoveel recht op het gebruik van het luchtruim, als de commerciële en de militaire luchtvaart. Luchtsporters begrijpen heel goed dat er sprake is van prioriteitstelling, maar dat betekent niet dat zij zich zonder enige vorm van inspraak aan de kant hoeft te laten zetten”.

Hij pleitte er voor dat de General Aviation sector in het vervolg worden uitgenodigd aan tafel te zitten wanneer opnieuw aanpassingen van het luchtruim aan de orde zijn. Daarvan is nog steeds geen sprake. Ook bij de voorgenomen plannen m.b.t. de vliegroutes boven Teuge is de KNVvL als belangenpartij niet geconsulteerd. Het TGAL -rapport moet worden gezien als een beginpunt van een bestendige visie over waar en op welke wijze luchtsporten in Nederland mogelijk blijven.
Door hoogtebeperkingen zijn de mogelijkheden voor parachutespringen in het westen en midden van het land sterk afgenomen. Om deze reden zijn hoogtesprongen nu met name op het vliegveld Teuge geconcentreerd.

Foto's
Swooplanding. Fotograaf: Jan Pleiter
De drie caravans op Teuge. Fotograaf: Henny Wiggers

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Voortgang routes luchthaven Lelystad

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het selectieproces voor de aansluitingen van de routes in het lagere luchtruim op het hogere luchtruim boven Lelystad Airport.


In de media

NOS Radio 1 Journaal​

Luister naar Simon Woerlee (manager Paracentrum Teuge) op Radio 1. Tussen 6.00 - 7.00 vanaf minuut 52:54.

Provincie: snel gesprek over toekomst vliegveld Teuge

Omroep Gelderland

Het Nationaal Paracentrum, dat momenteel is gevestigd op vliegveld Teuge, moet mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie. Dit vanwege de nieuwe aanvlieg- en vertrekroutes van Lelystad Airport. De fractie van Lokaal Apeldoorn wil dat het college van ...

Duidelijkheid over vliegroutes van en naar Lelystad

omroep Flevoland

De Luchtverkeersleiding Nederland en de Commandant der Luchtstrijdkrachten hebben de ingewikkelde puzzel van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport opgelost. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Zweefvliegclub Lemelerveld dupe van routes naar Lelystad Airport

De Stentor

Het zweefvliegveld van Aero Club Salland in Lemelerveld dreigt slachtoffer te worden van de uitbreiding van Lelystad Airport. Staatssecretaris Sharon Dijksma geeft in een brief aan de Tweede Kamer toe dat het zweefvliegen hinder zal ondervinden van het ...

Nieuwe vliegroutes Lelystad Airport betekenen einde voor Teuge

De Stentor

Een van de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport gaat recht over vliegveld Teuge. Vliegverkeer wordt er daardoor zo zeer beperkt in zijn mogelijkheden, dat dit het einde voor vliegveld Teuge zou betekenen. Lelystad Airport wordt in 2019 in gebruik ...

Vliegveld Teuge wordt ''afgesneden''

Blik op nieuws

De bedoeling is dat nieuwe aanvliegroute precies op de route komt waar vanaf Teuge vluchten worden gemaakt voor parachutisten. Deze vluchten, die tussen Apeldoorn en Deventer heen zijn, is een belangrijke inkomstenbron voor vliegveld Teuge, ...

AOPA en KNVvL ontstemd over vertrekroute Lelystad-Teuge

Piloot en Vliegtuig Magazine

Volgens AOPA had datzelfde ministerie juist de Teuge Airport op het oog als luchthaven die in de toekomst een deel van het recreatief vliegverkeer van Lelystad Airport zou kunnen opvangen. De ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven zal ...

'Vliegroute doodsteek voor vliegveld Teuge'

Transport Online

TEUGE - Een van de nieuwe aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad wordt de doodsteek voor vliegveld Teuge. De belangrijke inkomsten uit parachutespringen zouden daardoor worden bedreigd, zeggen verschillende betrokken partijen maandag tegen het ...

AOPA woedend over vertrekroute Lelystad over Teuge

Luchtvaartnieuws.nl (abonnement)

TEUGE - AOPA Netherlands is woedend over het plan van het ministerie van Infrastructuur & Milieu om een vertrekroute vanaf Lelystad Airport op een hoogte van 1.800 meter over vliegveld Teuge te laten lopen. Volgens de belangenclub van piloten in de ...

Apeldoorn wil para's Teuge behouden

Up in the Sky

Het Nationaal Paracentrum op vliegveld Teuge moet mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie. De fractie van Lokaal Apeldoorn wil dat het college van burgemeesters en wethouders hier een stokje voor steekt. Dat meldt De Stentor. Essentieel De nieuwe ...

Lokaal Apeldoorn: Teuge mag Paracentrum niet kwijtraken

De Stentor

Het Nationaal Paracentrum, dat momenteel is gevestigd op vliegveld Teuge, moet mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie. Dit vanwege de nieuwe aanvlieg- en vertrekroutes van Lelystad Airport. De fractie van Lokaal Apeldoorn wil dat het college van ...

Lokaal Apeldoorn: Teuge mag Paracentrum niet kwijtraken

De Stentor

Het Nationaal Paracentrum, dat momenteel is gevestigd op vliegveld Teuge, moet mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie. Dit vanwege de nieuwe aanvlieg- en vertrekroutes van Lelystad Airport. De fractie van Lokaal Apeldoorn wil dat het college van ...