Ondernemers met een plan voor vliegveld Drachten kunnen zich melden.

De gemeenteraad van Smallingerland stemde dinsdagavond voor verzelfstandiging. Alleen FNP en GroenLinks waren tegen.

Met deze beslissing gaat er een streep door het opheffingsbesluit uit 1996. De gemeenteraad besloot toen tot sluiting van het vliegveld omdat er destijds een nieuwe woonwijk gepland stond aan de oostkant van Drachten.

Marktpartijen krijgen een half jaar de tijd om met plannen te komen. Die worden beoordeeld op werkgelegenheid, duurzaamheid en recreatie en toerisme.

Op verzoek van de raad wordt nadrukkelijk gevraagd om rekening te houden met de huidige gebruikers, vliegers én dragracers.

Bron: Leeuwarder Courant