De vliegshow boven de uiterwaarden van Oosterbeek op Bevrijdingsdag mag na bemiddeling van de KNVvL doorgaan! Nadat de inspectie had aangegeven dat het luchtvaartterrein bij Oosterbeek niet voldeed aan de gestelde eisen, is de KNVvL samen met de initiatiefnemer van de vliegshow in gesprek gegaan met de inspectie. Na goed overleg is gekomen tot een oplossing waardoor de vliegshow toch kan doorgaan.

Wij wensen Oosterbeek en de Oranjevereniging een mooie Bevrijdingsdag.

Nb. Over Volkel in de Wolken, de vliegshow die zal plaatsvinden op 31 mei, is een vergelijkbare gesprek gevoerd. Uitsluitsel volgt spoedig.