Bij de KLM doen ze het al sinds 2011. Recentelijk heeft ook Defensie een F16 deels op biofuel laten vliegen, zoals te lezen was in De Vliegende Hollander. Het grote voordeel is natuurlijk de verminderde uitstoot van CO2. Er zitten echter ook nadelen aan het gebruik van biobrandstof, bijvoorbeeld de hoge prijs. Hoe zit het met biofuel voor de General Aviation? We gingen in gesprek met Michaël Tefsen, voorzitter van de KNVvL afdeling Gemotoriseerd Vliegen en fervent recreatief piloot.

Hoe worden biofuels voor de luchtvaart gebruikt?

Defensie vliegt met brandstof bestaande uit 95% kerosine en 5% gebruikt frituurvet. Hoe de verhouding bij KLM is weet ik niet precies, ik meen 30 procent biofuel en 70 procent fossiel. De biokerosine waarmee KLM en Defensie vliegen komt bij de Amerikaanse firma SkyNRG vandaan. Het is zeker tweemaal zo duur als normale kerosine en je moet het ook nog transporteren. Dat zorgt op zijn beurt ook weer voor CO2-uitstoot. KLM tankt het vaak tijdens een stop in Amerika, dat is een grote kostenbesparing en scheelt weer voor de uitstoot. 100% biobrandstof is overigens door strenge eisen voor de luchtvaart niet toegestaan, 50/50 is op dit moment het maximum.

En hoe zit dat met bio-ethanol?

Er zijn inderdaad ook flexifuelsamenstellingen met bio-ethanol mogelijk. Bio-ethanol wordt voornamelijk gemaakt van zetmeel uit graan en van suiker uit suikerbieten. Eigenlijk krijg je dan een soort alcohol wat goed brandt, maar tegelijkertijd heeft het ook een oplossende werking. Hierdoor worden bijvoorbeeld de pakkingen in de motoren sneller aangetast, met meer onderhoud aan je vliegtuig tot gevolg.

Michaël Tefsen

Zitten er voor de luchtvaart wettelijke verplichtingen aan te komen ten aanzien van biofuel?

De doelstelling van de Europese Unie is dat in 2020 alle Europese transportbrandstoffen voor 10% moeten bestaan uit biobased brandstoffen. Luchtvaart valt nog niet onder deze wetgeving, maar daar komt in 2021 waarschijnlijk verandering in.In Europa verbruikt de luchtvaart jaarlijks 60 miljoen ton brandstof. Zelfs als het wettelijke bijmengpercentage slechts enkele procenten wordt, ontstaat er al een behoefte van miljoenen tonnen aan biobased brandstof.Er zijn overigens onderzoeken die aantonen dat het produceren van biobrandstoffen juist voor extra uitstoot van broeikasgas kan zorgen. Er is -zegt men- meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten dan het te gebruiken als vervanging van benzine of diesel. Maar die zijn echt een keer op en wat dan?

Kortom: de General Aviation en biofuel, is dat een toekomstig huwelijk?

Ik zeg nee. Biofuel heeft zijn voor- en zijn nadelen. Natuurlijk zijn de fossiele brandstoffen eindig en moet men op zoek naar alternatieven. Plus het verminderen van de uitstoot van CO2 is voor iedere wereldburger van belang. Maar er tegenover staan dat de kosten van biofuel enorm hoog zijn, dat niet iedere motor er geschikt voor is en dat de productie ervan ook CO2 oplevert.

Door het niet heffen van belasting op kerosine ontbreekt bovendien een extra prikkel om het gebruik van kerosine en de nadelige gevolgen hiervan, de uitstoot van broeikasgassen, op korte termijn te beperken.

Ik denk dat de toekomst voor de kleine luchtvaart meer ligt in elektromotoren, maar daar moet nog een hele ontwikkeling plaatsvinden. Qua gewicht en brandgevaarlijkheid bijvoorbeeld. Ik weet dat Siemens al een aantal elektromotoren voor de luchtvaart heeft ontwikkeld. Op dit moment werken zij samen met Airbus en Rolls-Royce aan een vliegtuig met elektrische motoren. Dat moet in 2020 zijn eerste testvlucht gaan maken. Elektromotoren zullen zeker in het begin flink aan de prijs zijn. Als er een afweging moet worden gemaakt op basis van kosten, dan is de beslissing vaak snel gemaakt. Het doel heiligt de middelen hier niet zonder wettelijke dwang.Interessant onderwerp? Lees meer:


Vliegende Hollander van Defensie over de F16 op biofuel


KLM takes care (KLM-website over hun inspanningen voor een duurzame luchtvaart)


Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland (Planbureau voor de Leefomgeving)


Klimaatgevolgen duurzame biobrandstof wereldwijd in kaart gebracht (Planbureau voor de Leefomgeving)


6 innovaties die de luchtvaart ingrijpend gaan veranderen (Business Insider)


Blog ‘Biobrandstof in de Luchtvaart’ (NLR)


Hybride elektrisch vliegtuig van europese bedrijven (De Ingenieur)