Na vele jaren inzet van KNVvL en partners is er een wettelijke conceptregeling opgesteld om VFR vliegen buiten de daglichtperiode mogelijk te maken. Hiermee wordt de lacune tussen het wel hiertoe kunnen opleiden maar niet kunnen beoefenen opgelost. Deze regeling zal, indien aangenomen, gaan gelden voor vliegtuigen, helikopters, luchtschepen en TMG's. Dit zijn luchtvaartuigen die onder EASA regels vallen, MLA's zijn daardoor vooralsnog uitgesloten omdat die onder nationale regelgeving vallen.

Conceptregeling

De KNVvL is blij dat deze conceptregeling er nu ligt. Je kunt hierop reageren via een internetconsultatie. Positieve reacties zijn van belang; de overheid weet daardoor dat de sector dit van belang acht, en het dient als tegenwicht aan eventuele negatieve reacties. Bij vragen, of suggesties over deze regeling wordt je overigens verzocht dit bij de KNVvL, afdeling operations aan te geven.