De versoepelingen die in eerste instantie gepland stonden voor 11 mei zullen hoogstwaarschijnlijk per 19 mei alsnog doorgevoerd kunnen worden. Met deze versoepeling komt er meer ruimte voor de buitensport.

De meeste individuele luchtsporten konden de activiteiten al eerder weer hervatten. Bij de meer teamgebonden sporten zoals parachutespringen lag dit anders. Vanaf 19 mei gaat buitensport in groepsverband naar 30 personen maar wel met 1,5 meter. Dit geeft parachutespringen meer perspectief, alhoewel formatiespringen binnen 1,5 meter met meer dan 4 personen niet is toegestaan (uitgezonderd indien iedereen 26 jaar of jonger is). Het protocol Parachutespringen is inmiddels aangepast en staat online.

Hopelijk blijven de cijfers dalen en kan ook de volgende versoepeling rond eind mei/begin juni straks doorgang vinden. Deze versoepeling gaat met name het Ballonvaren en de rondvluchten ruimte geven de activiteiten weer op te starten.