Uit een inventarisatie onder sportbonden en -verenigingen is gebleken dat de administratieve lasten voor wat betreft wet- en regelgeving bij sportclubs in de loop der jaren zijn toegenomen. In samenwerking met sportbonden is NOC*NSF een project gestart om de administratieve lasten voor sportverenigingen te verlichten. Tien sportclubs uit de omgeving van Utrecht zijn gestart met het gebruik van het zogenaamde ‘Ondernemingsdossier’, een online regelhulp voor sportclubs.

Met het Ondernemingsdossier krijgen sportclubs beter zicht in de eigen administratie en inzicht in de mate waaraan de ze voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving. Sportverenigingen kunnen al hun gegevens opslaan in een persoonlijk dossier, waardoor ze alle relevante documenten altijd bij de hand hebben en eenvoudig kunnen updaten.

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs zijn elke week druk in de weer met de organisatie van trainingen, wedstrijden en andere zaken. Bij bestuurswisselingen raken nogal eens belangrijke documenten kwijt of kunnen bij een controle bijvoorbeeld de certificaten voor barpersoneel niet worden gevonden."

Tegelijkertijd moet je als sportclub voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld het op tijd laten keuren van je brandblussers of het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Het Ondernemingsdossier voor sportclubs maakt het makkelijker om aan de wet- en regelgeving die op jouw club van toepassing is te voldoen.

Op 9 maart is een pilot gestart, waarbij tien sportverenigingen gebruik maken van de online regelhulp. Vereniging Sport Utrecht is hier nauw bij betrokken. De sportclubs zagen direct meerwaarde in het gebruik van de online tool. Herkenbare problemen van clubs als 'waar liggen onze statuten eigenlijk?' en 'we zien door alle wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer' zijn door het gebruik van het Ondernemingsdossier verleden tijd.

Lenselink: “We willen samen met de sportbonden in de komende jaren het Ondernemingsdossier uitrollen bij zo’n 5.000 verenigingen en zo een bijdrage leveren aan het ‘ontzorgen’ van de verenigingsbestuurders. Hierdoor kunnen clubbestuurders zich meer richten op kernactiviteiten van de club en kan het sportclubs verder versterken."

Alle sportclubs in Nederland kunnen zich aanmelden voor het gebruik van het Ondernemingsdossier via www.mijnondernemingsdossier.nl. In de nabije toekomst zal deze online regelhulp ook te vinden zijn op www.sport.nl.

Bericht van NOC*NSF.