Verlenging van overgangstermijn RTF naar ATO, RFI naar FI LAPL only en de nieuwe ratings aerobatics, banner towing, zweefvliegtuig slepen en bergvliegen tot 2018.

Op 6 nov had overleg plaats met DGB, ILT, KIWA en CVV over de nieuwe EU regeling waarmee bepaalde zaken worden uitgesteld tot 2018.

Van de kant van de GA sector waren aanwezig AOPA (mede namens NACA) en de KNVvL.
Aan de orde was de positie van partijen over de mogelijkheid van uitstel tot 8 april 2018 voor de ATO verplichting voor RTF’s en de nieuwe ratings.
De EU regelgeving hiervoor moet nog door het Europees Parlement worden aangenomen, maar de kans dat dit gebeurt is vrijwel zeker. Wij hebben niet gehoord van enige partij die het uitstel zou willen tegenhouden. Wel moet de Staatssecretaris uitdrukkelijk nog aangeven dat het opschuiven van de datum ook voor Nederland geldt.

AOPA, NACA en VINK (aerobatics) gaven de voorkeur aan geen uitstel tenzij er onoverkomelijke problemen zijn met het kunnen nakomen van de nieuwe regelgeving. Ook zou het geen uitstel moeten zijn, maar alleen een opschuiven van de datum. Met andere woorden, dat diegenen die wel door willen gaan met de omzetting naar EU ATO of met de nieuwe ratings, dit ook moeten kunnen.

De uitkomst van het overleg is hierna weergegeven. DGB en ILT zullen een advies aan de Staatssecretaris maken.
Er volgt nog een officieel bericht van de overheid. Indien die afwijkt van de onderstaande weergave, is die van de overheid de geldige.

De uitkomst van het overleg is dat het niet gaat om een uitstel van de definitieve ingangsdatum van 8 april 2015 maar om een uitstel van de einddatum waarop een ieder moet voldoen aan de regelgeving. AOPA meent dat we tevreden kunnen zijn met dit resultaat.

Dus diegenen die wel willen doorgaan met een ATO goedkeuring en de ATO’s die training willen geven in de nieuwe ratings kunnen daar gewoon mee doorgaan.

RTF’s
JAR-compliant RTF’s die voor 8 april 2015 zijn geregistreerd kunnen trainingen blijven geven tot 8 april 2018 zonder te hoeven voldoen aan de ATO eisen. Echter, zij zijn dan beperkt tot de PPL en LAPL training en de syllabi hiervoor zullen conform EU FCL eisen moeten zijn en goedgekeurd door ILT. Een mix van RTF en ATO, zoals onder de JAR kon, is niet meer mogelijk.
Nationaal geregistreerde RTF’s die alleen voor RPL trainen, hebben de keuze dit te blijven doen onder de huidige voorwaarden. Dit betekent ook dat de verplichting voor RFI’s om je voor 8 april 2015 tot FI om te scholen daarmee ook is uitgesteld.
Wel dien je je ervan bewust te zijn, dat een vlieger zijn RPL laat converteren naar een LAPL, hij dan verder geheel onder de EU FCL regeling valt.

Aerobatics, banner towing, zweefvliegtuig slepen en bergvliegen
Een ieder kan dus nog tot 8 april 2018 de nieuwe ratings op basis van “grandfather rights” aanvragen. De ratings kunnen alleen op een EU FCL brevet worden bijgeschreven, dus niet op een RPL.
De verwachting is dat over enige weken de formulieren om de ratings aan te vragen op de site van KIWA beschikbaar zullen zijn.
Maar je kunt ook zonder rating deze activiteiten blijven uit oefenen tot 8 april 2018.

Wat is wijsheid?
Het is aan een ieder om zelf te beslissen wat hij wil. Wij geven alleen het volgende mee.

Het uitstel voor RTF’s van 3 jaar wordt gebruikt om een nieuwe, lichtere regelgeving op het gebied van de management system eisen te bespreken. Dus je kunt als RTF daarop hopen en wachten.
Maar voor de RFI gaat er vrijwel zeker niets veranderen aan de conversie eisen. Sommigen hopen op de introductie van de “FI light”. De Nederlandse overheid geeft deze geen kans, omdat er een aantal lidstaten fel op tegen waren en alleen met de komst van de LAPL hebben ingestemd op voorwaarde dat de ”FI light” er niet zou komen.

Voor de ratings is het niet zeker of je de activiteit nog kunt uitoefenen zonder rating in een ander land, dat de ratings wel heeft ingevoerd.
Ook kan het natuurlijk zijn dat in de praktijk ATO’s of sleepvliegbedrijven de voorkeur gaan geven aan iemand de desbetreffende formele rating.
En indien een ATO de formele opleiding voor de afgifte van een or meerdere ratings wil geven, zal deze dit alleen kunnen op basis van door ILT goedgekeurde syllabi en met FI’s die de rating ook formeel hebben.

Dit alles betekent dat we nog ruim 3 jaar diverse systemen naast elkaar zullen hebben.
Wat e.e.a. betekent voor de theorie examens gaat betekenen wordt nog overlegd met de desbetreffende opleidingsinstellingen.

Bericht van AOPA NL.