Volker Engelmann, voorzitter van het Duitse lagere luchtruim (Bundesausschuss Unterer Luftraum), benadert buitenlandse collega vliegers voor de volgende kwestie.

De regels voor het doorkruisen van een Transponder Mandatory Zone (RMZ) zijn in Duitsland sinds dit jaar behoorlijk veranderd. Nieuw is een uitluisterplicht met een 'Listening-Squawk'. Alle informatie hieromtrent kan worden gevonden in onderstaand document.

Hoewel de naleving van de nieuwe regels op vrijwillige basis geschied, vraagt de KNVvL alle vliegers deze regels strikt na te leven. Dit om toekomstige restrictieve maatregelen c.q. beperkingen in het luchtruim voor VFR-piloten te verhinderen.

Belangrijk is dat piloten alleen de TMZ-frequenties (wat eigenlijk radarfrequenties voor IFR-piloten zijn) monitoren en zichzelf niét op de frequentie aanmelden!

Mochten er nog specifieke (inhoudelijke) vragen zijn omtrent de nieuwe regeling, dan kun je deze direct in het Duits of Engels aan de heer Engelmann stellen.

Lees de Nederlandse versie of de oorspronkelijke Duitstalige versie