Sinds 1 juni is er een nieuw Nationaal Doping Reglement (NDR) ingegaan. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti Doping Code, opgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

WADA heeft recentelijk de Dopingautoriteit laten weten dat er alsnog enkele artikelen aangepast dienen te worden om volledig te voldoen aan de eisen van de Code. Daarom zijn de artikelen 59 en 60 gewijzigd om het reglement Code-compliant te maken. Deze wijzigingen betreffen geen verzwaring van de verplichtingen van de sporters, maar zijn vooral procedureel van aard. Dit aangepaste NDR gaat op 1 oktober 2021 in. De bijbehorende bijlagen (de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereabouts-bijlage 2021) zijn ongewijzigd.

Bestand Type Grootte
ISR Nationaal Dopingreglement september 2021 pdf 1,095 MB