De KNVvL heeft in de zomer van 2016 uitvoerig overleg gevoerd met sectorpartijen over bepaalde onderdelen in Verordening (EU) nr. 965/2012: de Air Operations Verordening.

Onafhankelijk van dat overleg werd een wijziging van de Air Operations Verordening gepubliceerd (namelijk Verordening 2016/1199 van 22 juli 2016), waarna de KNVvL wederom gesproken heeft met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Als resultaat van laatstgenoemd overleg werd op 4 november 2016 in Staatscourant Nr. 57521 gepubliceerd dat:

  • de toepassing van de bepalingen van bijlagen II en VII (van de Air Operations verordening) op niet-commerciële vluchtuitvoeringen met luchtballonnen is uitgesteld tot 8 april 2018;
  • de toepassing van bijlagen II en VII (van de Air Operations verordening) op niet-commerciële vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen is uitgesteld tot 8 april 2019;
  • de toepassing van bijlagen II, III, VII en VIII (van de Air Operations verordening) op gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met luchtballonnen is uitgesteld tot 8 april 2018;
  • de toepassing van bijlagen II, III, VII en VIII (van de Air Operations verordening) op gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen is uitgesteld tot 8 april 2019;
  • de toepassing van bijlagen II, III en IV (van de Air Operations verordening) op commerciële luchtvervoersactiviteiten met luchtballonnen is uitgesteld tot 8 april 2018;
  • de toepassing van bijlagen II, III en IV (van de Air Operations verordening) op commerciële luchtvervoersactiviteiten met zweefvliegtuigen is uitgesteld tot 8 april 2019.

Met de publicatie in de Staatscourant is, op verzoek van de KNVvL, het uitstel voor ballonvaren en zweefvliegen nu formeel geregeld.