In overleg met de KNVvL heeft defensie besloten de uiterlijke inlevertermijn van de VOG met een maand uit te stellen tot 1 oktober om mensen die hier nog niet aan toe zijn gekomen in de gelegenheid te stellen dit alsnog te doen.
In Toegang defensie terreinen en VOG staat informatie over hoe deze via de KNVvL gratis kan worden aangevraagd.

Verder was de vraag of indien een evenement wordt georganiseerd op een defensieterrein de gasten ook een VOG moeten overhandigen. Indien dit zich voordoet moet de organiserende vereniging zich wenden tot de lokale veiligheidsfunctionaris van het betreffende terrein. Dergelijke zaken zijn de verantwoordelijkheid van de lokale commandant en moeten ook lokaal worden besproken.

Leden die een defensiepas type 1 of 2 in hun bezit hebben (dus ook reservisten), zijn al gescreend door de MIVD en hebben een VGB. Zij hoeven dus geen extra VOG in te leveren.

Afkortingen:

  • MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  • VGB: Verklaring van Geen Bezwaar
  • VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag