Geachte afgevaardigde / plaatsvervangend afgevaardigde,

Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de Ledenraad van de KNVvL. Deze zal worden gehouden op:

Woensdag 27 mei 2015 in Hotel en Congrescentrum Papendal

Papendallaan 3, Arnhem

Aanvang vergadering 19.30 uur

Wij vragen u eventuele agendapunten vóór 30 april aanstaande te mailen naar diana.schmidtke@knvvl.nl.

De agenda en de stukken voor de vergadering zullen uiterlijk 3 weken voor de vergadering aan u verzonden worden.

Wilt u uw aan- dan wel afwezigheid melden aan diana.schmidtke@knvvl.nl of telefonisch contact opnemen met 0348 - 437061.

Indien u zelf verhinderd bent, vernemen wij graag wie als plaatsvervangend lid de afdeling zal vertegenwoordigen. Alleen de formeel aangestelde plaatsvervangende leden kunnen deze functie vertegenwoordigen.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,


Ronald Termaat
Directeur