Onlangs berichtten we dat er een sprankje hoop was voor het behoud van de Catalina voor Nederland. Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Nationale Federatie Historische Luchtvaart, de Koninklijke Stichting Defensiemusea en Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht hebben voor de tweede maal Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, rechtstreeks aangeschreven over de dreigende export van het watervliegtuig Catalina.

In de brief wordt melding gemaakt van het feit dat de PH-PBY Catalina de A status toegekend heeft gekregen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Ondanks de toekenning van deze status kent deze geen enkele vorm van bescherming of ondersteuning. Iets dat nu pijnlijk duidelijk dreigt te worden. Op 9 oktober zal de verkoop tussen de huidige eigenaren en de Amerikaanse The Collings Foundation worden getekend, waarmee export van het vliegtuig onafwendbaar wordt.Expoitatie en eigenaarschap geregeldTevens is nu bekend dat de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht bereid is om de verantwoordelijkheid voor de exploitatie op zich te nemen, net zoals de stichting dat nu al doet voor tal van historische vliegtuigen van Defensie. De Koninklijke Stichting Defensiemusea is bereid het eigenaarschap van de PH-PBY PBY5A Catalina op zich te nemen. Daarmee is de toekomst in een museale omgeving gegarandeerd en via exploitatie door de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht blijft de Catalina vliegend inzetbaar op tal van belangrijke momenten, zoals de Indië herdenking. Daarmee kan het vliegtuig de belangrijke rol blijven vervullen als aandenken aan de oorlog in Indië. Als schakel tussen heden en verleden.

Ministeriële bevoegdheidHeemschut, de Nationale Federatie Historische Luchtvaart, de Koninklijke Stichting Defensiemusea en Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht doen in de brief een uiterst beroep op de Minister om de historische waardevolle PH-PBY PBY5A Catalina in Nederland te houden. De enige weg tot behoud die zij nu nog zien is het inzetten van het Nationaal Aankoopfonds. "Vanuit uw ministeriële bevoegdheid kunt u vervolgens de export naar het buitenland voorkomen," aldus de brievenschrijvers.

Lees hier de brief aan de Minister