In het jaarplan 2014 van de afdeling zijn 23 ambities opgenomen. Afgesproken is dat het bestuur regelmatig een tussenstand publiceert. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt.

10 van de 23 resultaten zijn inmiddels behaald binnen de aangegeven termijn en 2 resultaten zijn behaald nadat de termijn was verstreken. Eveneens 10 resultaten zijn nog niet behaald per 1 september, maar daarvan is ook de aangegeven termijn nog niet verstreken. Van de 23 ambities is er 1 die niet is gehaald en waarvan de termijn is verstreken: de vernieuwde afdelingswebsite is nog niet online; het wachten is op groen licht van de KNVvL.

In dit document zijn alle ambities opgenomen, met per ambitie de tussenstand per 1 september 2014.