Op 14 en 15 oktober vond het jaarlijkse symposium van EASA plaats, met ditmaal als thema Towards simpler, lighter, better rules for General Aviation. De KNVvL werd vertegenwoordigd door Maya de Best (beleidsmedewerker) en Rieteke van Luijt (internationale zaken).

Sinds de oprichting van EASA 10 jaar geleden heeft het Europees agentschap gewerkt aan Europese regelgeving voor het merendeel van de takken van luchtvaart. Dit heeft geresulteerd in een harmonisatie van regelgeving. Doordat de grote luchtvaart hierbij als maatstaf is genomen, is de GA opgezadeld met te complexe regelgeving die niet bijdraagt aan de veiligheid. Zowel de lidstaten, EASA, als de branche benadrukten dat de noodzaak voor verandering hoog is. Om de regelgeving weer in proportie terug te brengen is echter lef nodig; de lidstaten moeten durven loslaten en vertrouwen hebben in de sector.

Ter illustratie: de certificering van een vliegtuig kost in de VS € 100.000, terwijl dit in Europa € 250.000 bedraagt. Een handboek bedraagt 266 pagina’s in Europa, terwijl een vergelijkbaar document in de VS 38 pagina’s telt.

EASA heeft aangekondigd meer samenwerking te zoeken met de branche bij het opstellen en wijzigen van regelgeving. Daarnaast wordt gewerkt aan een systeem van performance / risk based regulation, waarbij het veiligheidsrisico het uitgangspunt vormt voor regelgeving. Hoe deze vertaalslag gemaakt zal worden, blijft vooralsnog vrij onduidelijk. Wel is het de bedoeling meer samenwerking te zoeken met de branche.

Ook zal er een light-variant komen van Part M en wordt ook andere regelgeving herzien. De volgende resultaten zijn inmiddels al behaald:

  • zelf-verklaring voor onderhoud voor ELA 1
  • verlicht toezichtsprogramma voor ELA 1
  • een eenvoudig sjabloon voor onderhoud

Voor Light Sport Aircraft wordt gewerkt aan een nieuwe manier van initiële certificering en een verbetering van processen.

Van de GA Roadmap is het volgende gerealiseerd:

  • (Mogelijkheid tot) uitstel van Aircrew Regulation tot 2018, met als doel de certificering minder zwaar te maken voor vliegscholen (ATO's). Ook moet het mogelijk worden de opleiding voor private pilots buiten ATO te accommoderen.
  • Toezicht op ATO naar 1x in de 4 jaar

In de organisatiestructuur binnen EASA komt ruimte voor een divisie voor GA.