Sinds kort is de KNVvL bevoegd gratis VOG-aanvragen (Verklaring Omtrent het Gedrag) te doen. Nu voor de toegang tot defensieterreinen een VOG wordt gevraagd een belangrijke bevoegdheid.

2 weken geleden is dit besluit bekend gemaakt via de betreffende afdelingen c.q. clubs en is verteld hoe de aanvraagprocedure via de KNVvL loopt.

Voor diegene die dit bericht gemist hebben, zie het document Toegang defensie terreinen en VOG.

Ter informatie

Er komen nogal wat vragen waarom dit nieuws niet eerder bekend gemaakt is in verband met de deadline van 1 september. De procedure voor de bevoegdheid voor een gratis VOG-aanvraag liep al toen bekend werd dat defensie ook een VOG wil hebben voor de toegang tot defensieterreinen. Er is toen direct contact opgenomen met defensie of de KNVvL ook deze VOG-aanvragen kon doen.

Het heeft enige tijd in beslag genomen eer daar duidelijkheid over was en daardoor kon dit bericht pas na de vakantieperiode gepubliceerd worden.