BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens een evenement met historische zweefvliegtuigen ten opzichte van bepaalde soorten luchtverkeer of luchtverkeers activiteiten wordt ontheffing verleend van de transponderverplichting op vrijdag 26 mei 2017 in het gebied dat als ‘Malden Area’ is opgenomen in bijlage 3, beho rende bij artikel 9, eerste lid, van de Regeling Luchtverkeersdienstverlening en is gepubliceerd in ENR 2.2 en ENR 6-2.6 van de luchtvaartgids.

Lees de beschikking.