Vogelbescherming Nederland is samen met de natuurbeherende organisaties in het Waddengebied, actief om de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het genieten van vogels sterk gestimuleerd.

Daarvoor is in 2013 het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust te creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen.

Vliegers (piloten) hebben een klein streepje voor op de rest want zij beleven de Waddennatuur vanuit de lucht.

De aanleiding

Vogelbescherming Nederland is samen met de natuurbeherende organisaties in het Waddengebied, actief om de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het genieten van vogels sterk gestimuleerd. Daarvoor is in 2013 het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ gestart. Het doel is enerzijds meer rust te creëren voor vogels door nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten. Anderzijds wil het project bezoekers meer van wadvogels laten genieten door natuurbeleving dichterbij te brengen. De filosofie erachter is eenvoudig: hoe meer mensen genieten van vogels en natuur in het waddengebied, hoe groter de steun voor behoud en herstel.

Vogels in het Waddengebied

Het Waddengebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun loodzware trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika en vice versa. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Krijgen ze die kans niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange trektochten eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust dus absolute noodzaak om te overleven.

Natuurbeleving door vliegers

De meeste mensen zullen de Waddennatuur beleven vanaf de grond. Bezoekers van het waddengebied worden gefaciliteerd om van vogels te genieten. Zo zijn er bijzondere vogelkijkplekken gecreëerd, waar je zonder verstoring optimaal en soms heel dichtbij van vogels kan genieten. Ook zijn er gratis hulpmiddelen ontwikkeld die het vogels kijken in het waddengebied leuker maken. Deze zijn te vinden op de website van het project: www.beleefdewaddennatuur.nl.

Vliegers (piloten) hebben een klein streepje voor op de rest want zij beleven de Waddennatuur vanuit de lucht.

Vliegen over de Wadden

Iedere VFR piloot weet vanuit zijn/haar opleiding dat vliegen boven de Waddeneilanden en de Waddenzee aan regels is gebonden. Het Waddengebied is een Natura 2000 gebied en aangemerkt als Wetland Area met een minimale vlieghoogte van 1500 ft (met uitzondering van de corridors); zie ook de ICAO vliegkaart The Netherlands. Met deze regel verstoren we zo weinig mogelijk vogels, mensen en andere natuur.

Thema-avond

Vanuit het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ organiseren wij een thema-avond om piloten in Noord-Nederland meer te vertellen over vogels in het Waddengebied en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van vogelverstoring. Op 31 maart vanaf 19.00 uur ben je welkom in restaurant Fly & Food, Plesmanstraat 4, Hoogeveen. Een avond om als VFR piloot meer te weten te komen over vogels in ons prachtige werelderfgoed de Wadden.

Ben je geïnteresseerd en wil je bij deze thema-avond aanwezig zijn? Meld je dan aan bij Karin Zegwaard via wadden@staatsbosbeheer.nl (aanmelden is verplicht!).