BESLUIT:

 1. Artikel 1
  Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500
  voet AMSL) worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:
  a. tijdelijk gebied met beperkingen Baarlo (gemeente Steenwijkerland):
  - een gebied met een straal van 2 nautische mijlen rond positie:
  052°44’42.60”N 005°57’17.90”E (bijlage cirkel blauw – Baarlingerweg);
  - vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;
  - gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN 2.7 (www.ais-netherlands.nl);
<... de beschikking.
Bestand Type Grootte
18 80794 Instellen Tgb Baarlo Bant Tripoli Dec18 pdf 327,635 kB