BESLUIT:

Artikel 11.
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL) worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:

a. tijdelijk gebied met beperkingen Baarlo (gemeente Steenwijkerland):
- een gebied met een straal van 2 nautische mijlen rond positie:
052°44’24.00”N 005°56’18.00”E (bijlage cirkel rood - Uiterdijkenweg 51);
052°43’27.36”N 005°56’13.32”E (bijlage cirkel geel – Uiterdijkenweg 59);
052°44’42.60”N 005°57’17.90”E (bijlage cirkel blauw – Baarlingerweg);
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;
- gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN2.7 (www.ais-netherlands.nl);

de beschikking.<>

Bestand Type Grootte
18 73462 Instellen Tgb Baarlo Bant Tripoli Def pdf 336,239 kB