BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van het uitvoeren van vluchten met het ScanEagle UA-systeem in het kader van de oefening Lowland Torch 2017-1 (weken 11 en 12) worden als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen Gebied A, Gebied B, Gebied C en Gebied D aangewezen, hierna tezamen het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Veluwe, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

Lees de beschikking.