BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het uitvoeren van demonstratieen testvluchten met een kabelvlieger op het voormalige luchtvaartterrein Valkenburg wordt als tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het gebied genaamd Valkenburg (zie figuur):
- begrensd door een cirkel met een straal van 1,5nautischemijl rondom het coördinaat 52° 10’01.60NB en 004°25 12.37OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van 457 meter boven gemiddeld zeeniveau (1500 ft AMSL).
2. Aan TU Delft / Kitepower Reach wordt ontheffing verleend van het verbod in de Regeling kabelvliegers en kleine ballons om hoger te vliegeren dan 100 m boven de grond of het water.

Lees de beschikking.