BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van het faciliteren van Close Air Support tijdens oefening Red Strike wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Oldebroek en Veluwe aangewezen en wordt ontheffing verleend van de minimum VFR-vlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:
TGB Oldebroek en Veluwe

Van 52°22'13.96"N 005°47'50.87"E via een cirkellijn met een straal van vijf (5) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°23’46.29”N 005°55’36.66”E met de wijzers van de klok naar 52°18'48.32"N 005°54'45.62"E naar 52°10'00.00"N 005°53'00.00"E naar 52°10'00.00"N 005°38'00.00"E naar 52°15'41.50"N 005°39'08.20"E naar 52°20'27.31"N 005°42'52.47"E terug naar 52°22'13.96"N 005°47'50.87"E van grond tot FL060 (zie figuur). Uitgezonderd van het gebied is de EHR9 Harskamp.

2. Het TGB Oldebroek en Veluwe, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:
Week 28

dinsdag 7 juli 2020 van 09:45 uur tot 10:45 uur, van 12:00 uur tot 17:45 uur en van 18:15 tot 20:00 uur lokale tijd;
donderdag 9 juli 2020 van 09:45 uur tot 10:45 uur, van 12:00 uur tot 17:45 uur en van 18:15 tot 20:00 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking:

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB Oldebroek en Veluwe v1 0 pdf 1,111 MB