BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van het faciliteren van Close Air Support tijdens oefening Griffin Strike wordt als oefengebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Oldebroek en Veluwe aangewezen en wordt ontheffing verleend van de minimum VFR-vlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012. Het aangewezen gebied wordt begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

TGB Oldebroek en Veluwe
van 52°22'13.96"N 005°47'50.87"E, via een cirkellijn met een straal van vijf (5) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°23'46.29"N 005°55'36.66"E, met de wijzers van de klok naar 52°18'48.32"N 005°54'45.62"E, naar 52°10'00.00"N 005°53'00.00"E, naar 52°10'00.00"N 005°38'00.00"E, naar 52°15'41.50"N 005°39'08.20"E, naar 52°20'27.31"N 005°42'52.47"E en terug naar 52°22'13.96"N 005°47'50.87"E, van grondniveau tot FL 60 (zie figuur). Uitgezonderd van het gebied is de EHR 9 Harskamp.

2. Het TGB Oldebroek en Veluwe, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

Week 37:
dinsdag 8 september 2020 van 12:00 uur tot 14:00 uur lokale tijd;
woensdag 9 september 2020 van 12:00 uur tot 14:00 uur lokale tijd;
donderdag 10 september 2020 van 12:00 uur tot 14:00 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking: