BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van bijzondere luchtverkeersactiviteiten tijdens testvluchten van een RPA wordt als tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het gebied RPAS Twente, begrensd door een cirkel met een straal van 1 mijl met als middelpunt 52°16'29.01"N6°53'8.94"E, vanaf de grond tot een hoogte van 1500 voet boven de grond of het water.


Lees de beschikking.