BESLUIT:

Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het festival Pinkpop wordt als tijdelijk
gebied met beperkingen aangewezen het tijdelijke gebied met beperkingen Landgraaf (zie figuur), met de volgende begrenzingen:
a. van 50°54’26.51”N 006°01’51.75”E naar 50°53’lS.OS”N 006°04’12.46”E, naar 50°51’40.64”N 006°02’19.62”E, naar 50°53’01.54”N 005°59’49.83”E en terug naar 50°54’26.51”N 006°01’51.75”E;
b. vanaf de grond tot 2500 voet AMSL (762 meter boven gemiddeld zeeniveau);
c. van donderdag 14 juni 2018 tot en met maandag 18 juni 2018 tijdens de uniforme
daglichtperiode (UDP).

Lees de beschikking.