BESLUIT:


Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder ver
antwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelra
ketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL)
worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:

a. Tijdelijk gebied met beperkingen Baarlo:
- een gebied gelegen tussen de Uiterdijkweg 51 en 59 te Baarlo in de ge
meente Steenwijkerland, begrensd door een cirkel met een straal van 2 NM
rondom de positie 52°43’55.68NB en 005°5615.66OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;
- gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder
GEN 2.7 (www.ais-netherlands.nl);

b. Tijdelijk gebied met beperkingen Bant:
- een gebied aan de Burchtweg 11 te Bant in de gemeente Noordoostpolder,
begrensd door een cirkel met een straal van 1,5 NM rondom de positie
52°45’36NB en 005°4748”OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 090;
- gedurende de daglichtperiode, gepubliceerd in de luchtvaartgids onder
GEN 2.7.

Lees de beschikking.