BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van Tripoli NL van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m boven gemiddeld zeeniveau (1500 voet AMSL) worden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:
a. tijdelijk gebied met beperkingen Baarlo:
- een gebied gelegen tussen de Uiterdijkweg 51 en 59 en de Baarlingerweg te Baarlo in de gemeente Steenwijkerland, begrensd door een cirkel met een straal van 2 NM rondom de positie 52°4418.50”NB en 005°5635.62’OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van FL 060;

Lees de hele beschikking.