BESLUIT:

Artikel 1
Aan TU Delft (Kitepower Reach project) wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken:
a. boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximumhoogte van 100 meter boven de grond of het water;
b. binnen de in artikel 2, onderdeel b, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven minimum afstand van 3 km tot een luchthaven.

Deze ontheffingen gelden voor de locatie in Valkenburg (ZH) in een straal van 1,5 nautische mijl rondom het coördinaat 52°10'01.60"NB 004°25'12.37"OL (zie figuur 1).

Lees de beschikking.