Besluit:

Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens het uitvoeren van kunstvluchten vanaf luchtvaartterrein Lelystad ter gelegenheid van het Open Nederlandse Aero batic Kampioenschap wordt als tijdelijk gebied met beperkingen, aangeduid als Area DONAC 2017 (zie figuren 1 en 2), aangewezen het luchtruim binnen de vol gende begrenzingen:
250 meter ten noordwesten van de hartlijn van baan 05-23 doorgetrokken in zuid-westelijke richting tot aan de Knardijk, vanaf daar in een rechte lijn via de Knardijk naar de snelweg A-6, vanaf daar in een rechte lijn via de A-6 naar het knooppunt met de provinciale weg N-302, vanaf daar in een rechte lijn via de N 302 tot 250 meter voor het kruispunt van de doorgetrokken hartlijn van baan 05-23 in noordoostelijke richting, met een ondergrens van 152,4 m boven ge middeld zeeniveau (500 ft AMSL) en een bovengrens van 1066,8 m boven ge middeld zeeniveau (3500 ft AMSL).

Lees de beschikking.