BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van het uitvoeren van valschermsprongen in het kader van de oefening Falcon Leap wordt als springgebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Deelen aangewezen, een gebied begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

van 52°00'45.96"N 005°51'29.71"E naar 52°06'26.94"N 005°54'45.49"E, naar 52°07'11.84"N 005°50'38.30"E, naar 52°01'39.36"N 005°47'08.68"E en terug naar 52°00'45.96"N 005°51'29.71"E, van grondniveau tot FL 090, hierna te noemen TGB Deelen (zie figuur).

2. Het TGB Deelen wordt ingesteld op vrijdag 18 september 2015 van 15:00 tot 16:00 uur lokale tijd.

Lees de beschikking.