BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van vluchten met een op afstand bestuurd luchtvaartuig (remotely piloted aircraft system, RPAS) van het type DJI Phantom 3 Advanced ter ondersteuning van scenario training worden de volgende gebieden als tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen:

TGB Bruinisse:
een cirkelvormig gebied met een straal van 500 meter met als middelpunt coördinaat 51°40'30.00"N 004°04'38.00"E, van grondniveau tot 450 voet AMSL (zie figuur);

TGB Herkingen:
een cirkelvormig gebied met een straal van 500 meter met als middelpunt coördinaat 51°42'24.00"N 004°05'08.00"E, van grondniveau tot 450 voet AMSL (zie figuur).

Lees de beschikking.