Vanwege een airshow op Texel, 31 juli en 1 augustus, wordt er door ILT een Tijdelijk Gebied met Beperkingen (TGB) aangewezen. Het gebied beslaat een cirkel van 5 M met het vliegveld als centrepoint. Op 31 juli geldt de beperking van 12 tot 19 uur en op 1 augustus van 08 tot 19 uur. Verder worden er specifieke criteria gesteld ten aanzien van de hoogte, de toegang, de luchtruimklasse, radiocontact en de luchtverkeersleiding. Voor de exacte informatie wordt verwezen naar de beschikking.