Besluit:

Artikel 1

1. Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de lancering door of onder verantwoordelijkheid van de Dutch Rocket Research Association (DRRA) van grote modelraketten en van kleine modelraketten die hoger komen dan 450 m (1500 voet AMSL) wordt het volgende tijdelijke gebied met beperkingen ingesteld, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten, hierna te noemen TGB Wolsum(zie figuur):
- een cirkel met een straal van 1 NM rondom de positie 53°02’01.62”NB en 005°32’57.16”OL;
- vanaf de grond tot een hoogte van 1066,8 meter (3500 voet AMSL) boven gemiddeld zeeniveau;
- op zaterdag 1 augustus 2015 van 11.30 uur lokale tijd tot 18.00 uur lokale tijd gedurende de uniforme daglichtperiode;
- indien de lancering op zaterdag 1 augustus 2015 niet kan plaatsvinden, geldt als uitwijkdatum zaterdag 8 augustus of zaterdag 15 augustus 2015 van 11.30 uur lokale tijd tot 18.00 uur lokale tijd.

Lees de beschikking,